CA

Recerca

«La remor de la memòria»

La remor de la memòria és un projecte de recerca i interpretació artística que parteix de la necessitat de conservar un llegat, el patrimoni immaterial, acumulat en la memòria dels pescadors, peixateres i persones vinculades al Port de Sóller, els quals han vist com aquest espai geogràfic singular ha canviat al llarg del temps, i és una representació dels canvis que han esdevingut a Mallorca al llarg dels darrers setanta anys.

El projecte de recerca, centrat en la memòria oral de les persones grans de Mallorca, i concretament del Port de Sóller, sorgeix de dues necessitats: una pròpiament científica i de recerca vers el patrimoni immaterial, en aquest cas oral, i una segona, de la necessitat de documentar la memòria oral marítima, expressada per la comunitat marítima, més propera al Museu Marítim de Mallorca. Aquesta veu imprescindible que aquest testimoniatge sigui documentat des del Museu, com així es manifestà en les diferents reunions que es mantingueren entre la direcció del Museu i la seva comunitat, i com així es recollí a les primeres Jornades d'Estudis de la Mar.

El testimoniatge recull les vivències de dotze testimonis, el més vell dels quals va néixer a finals dels anys vint del segle XX i el més jove a principis dels anys noranta del mateix segle. El treball ha fet partícips els testimonis de la nova construcció del Museu de la Mar i ha generat un espai de memòria, sense els quals no hauria estat possible. Els testimonis no són espectadors de la seva història i de la seva representació al museu, sinó que en formen part, la decideixen, a través dels records i de les vivències.

Aquests testimonis deixen d'estar al marge dels discursos hegemònics dels grans protagonistes de la història per formar part de la seva construcció i representació. Són ells els que en el seu dia a dia i de forma passiva o activa, conscient o inconscient, han construït el Port que tenim i la Mallorca del segle XXI, amb les seves contradiccions, que entren en diàleg amb un passat i un present acceptat i canviant. Uns canvis que s'han anat succeint des de la postguerra, fins avui dia, passant pel contraban, el turisme l'arribada de nous pobladors i tradicions, fins a l'adaptació i adopció de nous costums i tecnologies. Han transformat cosmovisions que es resisteixen al pas del temps, però que accepten sense més remei el nous aires que arriben, que fan entremesclar els desitjos personals amb els col•lectius.

Un museu ha de poder experimentar amb nous llenguatges. D'aquesta experimentació neix la relació entre la recerca desenvolupada per la Dra. Catalina Gayà Morlà i el col·lectiu de mediació educativa i artística Sa Galania, amb Rosa Garcia Moreno i na Mar Barceló Suau al capdavant. Sa galania reinterpreta la recerca, li dona forma i cos artístic; fa dels relats individuals una superposició de vivències personals al llarg del temps i la memòria del Port de Sóller construint un nou subjecte, col·lectiu, que a través de dotze testimonis construeixen un passat-present selectiu, però representatiu d'un conjunt de canvis.

Amb les seves instal·lacions artístiques, Sa Galania proposa una poetització subjectiva i personal de la investigació duita a terme per Catalina Gayà, en col•laboració amb el Museu Marítim de Mallorca, tot incorporant altres eines expressives per acompanyar les persones que ens visiten en el seu viatge per la memòria del Port de Sóller.


Informació relacionada

  • Vídeo: La remor de la memòria (CAT)

    Visita
  • Llistat de vídeos «Memòria Oral del Port de Sóller»

    Visita
  • Stop Motion «La Remor de la Memòria»

    Visita