CA

Diàlegs amb la mar

Diàlegs amb la mar és un projecte de recerca que se centra en tres eixos de treball: el patrimoni immaterial, a través de la recerca que du a terme el Museu Marítim entorn de la memòria oral; el patrimoni material, a través de les col·leccions que el Museu Marítim vol adquirir per al seu fons, i la comunitat marítima, que ha conservat fins avui la major part del patrimoni marítim existent, a través de col·leccions, recerques i en la memòria col·lectiva i individual i en els trets culturals que conformen aquesta comunitat.

Diàlegs amb la mar recull la lluita per transmetre el coneixement marítim de generació en generació, des de temps immemorials.

Recerques

Museu Marítim de Mallorca