CA

Perfil del contractant

 

Aquí podeu trobar els accessos a tota la informació necessària relativa a qualsevol licitació del Consorci Museu Marítim de Mallorca. El Consorci publica totes les licitacions públiques a la Seu electrònica del Consell de Mallorca i a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

 

 

Perfil del contractant Licitacions Contractes menors

Museu Marítim de Mallorca